Hipotermia terapeutyczna

    Aby poprawić rokowanie u pacjentów po NZK, najnowsze wytyczne Europejskiej Rady Resuscytacji zalecają, by u wszystkich pacjentów (wyłączając chorych z przeciwwskazaniami) stosować hipotermię terapeutyczną. Jest to metoda polegająca na kontrolowanym obniżaniu temperatury ciała pacjenta. Jej głównym celem jest ograniczenie powikłań neurologicznych do jakich dochodzi w tej grupie chorych.Efektywność hipotermii opisywana jest jako bardzo wysoka – wystarczy poddać procedurze 6 chorych aby jeden z nich odniósł korzyść kliniczną (NNT = 6).

Zalecenia dla hipotermii: 

Pozaszpitalne zatrzymanie krążenia w mechaniźmie VF :

ERC           ILCOR             American Heart Association

( I / B )         ( I / B )                      ( I / B )

Pozaszpitalne zatrzymanie krążenia w mechaniźmie asystolia lub PEA :

ERC           ILCOR             American Heart Association

( IIb / C)       ( IIa / B )                    ( I / B )

    W naszej ofercie znajduje się urządzenie do kontrolowanej, leczniczej hipotermii BlanketRol III, pozwalające na obniżenie i utrzymanie na zadanym poziomie temperatury pacjenta po nagłym zatrzymaniu krążenia (NZK), celem obniżenia metabolizmu całego organizmu, a w szczególności ośrodkowego układu nerwowego. System pozwala również na powrotne ogrzewanie pacjenta do fizjologicznej temperatury w trybie zaprogramowanym przez użytkownika. Urządzenie posiada szeroki zakres akcesoriów, zarówno do użytku u jednego pacjenta jak i wielorazowych, co zdecydowanie poszerza możliwości jego zastosowania.

    Nasza firma jest partnerem technicznym działającego od czerwca 2012 Polskiego Rejestru Hipotermii przy Polskim Towarzystwie Kardiologicznym. Rejestr dostępny jest pod adresem: www.hipotermiaterapeutyczna.pl