MirusTM

Automatyczna sedacja wziewna.
Asystent po twojej stronie

Napisz do nas

Sedacja docelowo kontrolowana

Terapia kontrolowana przez przez zintegrowany algorytm - pilot MAC

Zintegrowany wiarygodny monitoring

Ciągłe zsynchronizowane monitorowanie parametrów gazowych i oddechowych

Zoptymalizowane zarządzanie czasem pracy

Oszczędność czasu dzięki przyjaznemu interfejsowi użytkownika

Łatwość podłączenia

Kompatybilny z preferowanym respiratorem oraz podłączany do PDMS

System przyjazny dla środowiska

Systemy DOGA i Clean Air dla wydajnego stosowania gazu

MirusTM System

Automatyczna sedacja wziewna

System MIRUS składa się z kontrolera MIRUS , reflektora MIRUS i filtra MIRUS. Kontroler MIRUS to elektroniczny parownik zintegrowany z monitorem gazów, który pozwala użytkownikowi na podanie pacjentowi określonego stężenia wziewnego środka znieczulającego.

Wykorzystuje system pomiaru oddechu, który jest zintegrowany z systemem wentylacji pacjenta za pośrednictwem reflektora MIRUS, aby mierzyć aktywność i objętość oddechową pacjenta. Na podstawie zmierzonych objętości i żądanych stężeń, kontroler MIRUS automatycznie reguluje wymaganą ilość anestetyku wziewnego podczas wdechu, dostosowaną do pacjenta, zaczynając od objętości oddechowej 200 ml.

Urządzenie posiada uproszczony interfejs użytkownika, bezpieczne napełnianie, niezawodne monitorowanie gazów i parametrów oddechowych oraz inteligentne zarządzanie alarmami. Reflektor MIRUS to mikrosystem recyrkulacji anestetyków wziewnych z wysoce skutecznym reflektorem węglowym, który może być stosowany u pacjentów do 7 dób. Filtr HME MIRUS niezawodnie eliminuje wszystkie patogeny w gazie oddechowym i może być używany do 48 godzin.

Gdy kontroler MIRUS jest włączony, zawsze przeprowadza rozruch oraz autotest w celu sprawdzenia, czy wszystkie systemy działają prawidłowo. W menu monitorowania oddechu można nadzorować parametry oddechowe pacjenta.

Kontroler MIRUS jest wyposażony w monitor gazu, który wyświetla stężenia gazów pacjenta i krzywą CO2. Jeśli etCO2 lub etVA przekroczy próg alarmowy, użytkownik jest odpowiednio informowany przez system alarmowy. Dzięki funkcji Zoptymalizowanej Aplikacji Gazów (DOGA) w systemie MIRUS, gaz znieczulający jest dostarczany tylko podczas fazy wdechu.

Dzięki funkcji MAC Pilot urządzenie zapewnia i utrzymuje ustawioną docelową wartość MAC przez cały czas, podobnie jak tempomat w samochodzie utrzymuje wybraną prędkość. Ustawioną wartość MAC można zmienić i ponownie ustawić w dowolnym momencie. Kontroler MIRUS automatycznie dostosuje się do nowych warunków. W dowolnym momencie aplikacji system może być uzupełniony gazem, a przycisk pauzy można wcisnąć np. podczas odsysania pacjenta.